آخرین آمار واکسیناسیون کرونا جهان ۳ خرداد

آخرین آمار واکسیناسیون کرونا در جهان تا امروز_ دوشنبه ۳ خرداد ماه_ منتشر شد.


طبق آخرین آمارهای جهانی منتشر شده در خصوص واکسیناسیون کرونا در جهان، تا امروز یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۱۷۴ دوز واکسن کرونا در کشورهای مختلف تزریق شده است.
بر اساس این آمار، تعداد واکسیناسیون انجام شده در ۱۰ کشور اول با بیشترین دوز تزریقی به شرح زیر است: (اعداد داخل پرانتز درصد واکسیناسیون کرونا به جمعیت کل است)
۱. چین ۴۹۷ میلیون و ۲۷۲ هزار نفر (۳۰.۹ درصد)
۲. آمریکا ۲۸۵ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۸۶ نفر (۴۹.۲ درصد)
۳. هند ۱۹۴ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۶۰۳ نفر (۱۱.۱ درصد)
۴. برزیل ۶۲ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۹۵۷ نفر (۱۹.۷ درصد)
۵. بریتانیا ۶۰ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۹۸ نفر (۵۶.۸ درصد)
۶. آلمان ۴۴ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۲۱۴ نفر (۳۹.۹ درصد)
۷. فرانسه ۳۳ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۶۹ نفر (۳۵.۶ درصد)
۸. ایتالیا ۳۰ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۴۸۷ نفر (۳۴.۷ درصد)
۹. ترکیه ۲۷ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۶۴۱ نفر (۱۹.۲ درصد)
۱۰. مکزیک ۲۶ میلیون ۱۴۸ هزار و ۹۴۸ نفر (۱۴.۰ درصد)

تاریخ انتشار : 1400/03/03
تعداد بازدید: 178