به ۶ هزار مازندرانی واکسن مشترک ایران کوبا تزریق شد

بر اساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل،

مرحله اول فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن مشترک ایران و کوبا در کشور به پایان رسید و در این کارآزمایی به ۶ هزار مازندرانی واکسن ایران کوبا تزریق شد.  بر این اساس، آخرین واکسن مشترک ایران و کوبا در این مرحله کارآزمایی امروز در شهرستان بابل تزریق شد.
مرحله نخست کارآزمایی تزریق واکسن مشترک انستیتو فینلای کوبا و انستیتو ایران (کنژوگه) برای ۲۴ هزار ایرانی به پایان رسید. مرحله دوم تزریق واکسن کونژوگه به این ۳۰۰۰ هزار نفر، ۲۸ روز دیگر خواهد بود.

تاریخ انتشار : 1400/03/03
تعداد بازدید: 250