دستاوردهای مدیریت موج چهارم کرونا جمع آوری و تببین می‌شود

وزیر بهداشت به دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹، ماموریت داد تا دستاوردهای مدیریت موج چهارم مقابله با بیماری کووید۱۹ را جمع آوری کند تا برای داخل و خارج از کشور به ویژه سازمان جهانی بهداشت تبیین شود.


دکتر سعید نمکی : «خوشبختانه علیرغم یورش سهمگین موج چهارم کرونا با ویروس سرکش انگلیسی که توانست نظام سلامت کشورهای برخوردار جهان را با زیرساخت‌های مناسب و وضعیت اقتصادی مطلوب دچار سردرگمی و در نتیجه بیماران زیادی را دچار آوارگی خارج از بیمارستان‌ها کند، همکارانمان در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی با لطف الهی و بهره‌جویی از شیوه‌های عالمانه توانستند میزان بستری‌ها را کمتر، تخت‌های خالی را بیشتر و مرگ و میرها را علیرغم قدرت سرایت و بیماری‌زایی و مرگ و میر این ویروس نسبت به ویروس ووهان به‌نحو قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با تعداد موارد ابتلا و بستری کاهش دهند. ضروری است دستاورد این مرحله از مدیریت کرونای کشور به‌نحو مطلوب در داخل و خارج از کشور و به‌خصوص برای سازمان جهانی بهداشت تبیین شود

تاریخ انتشار : 1400/03/03
تعداد بازدید: 171