امارات اثربخشی 86% را برای واکسن چینی CNBG در پیشگیری از کرونا اعلام کرد

داده‌های به دست آمده از کارآزمایی‌های شامل ۳۱۰۰۰ نفر داوطلب در این کشور نشان داد که این واکسن در پیشگیری از موارد متوسط و شدید کووید-۱۹ بسیار کارآمد است و اثرات جانبی وخیمی ندارد. با توجه به این یافته‌ها انتظار می‌رود راه برای مصرف همه افراد از این واکسن و بازگشایی اقتصاد امارات گشوده شود.

این واکسن با میزان اثربخشی ۸۶ درصد تقریبا با واکسن‌های پیشگام در کشورهای غربی مانند واکسن‌های شرکت‌های فایزر و مدرنا برابر می‌کند، اما این شرکت‌ها جزئیات بیشتری درباره آزمایش واکسن‌هایشان منتشر کرده‌اند. میزان اثربخشی واکسن CNBG از میزان اثربخشی واکسن ساخته شده بوسیله دانشگاه آکسفورد و آسترازنکا که به طور میانگین ۷۰ درصد برآورد شده است، بیشتر است. واکسن CNBG که مانند واکسن‌های فایزر و مدرنا به نگهداری در دماهای بسیار پایین نیاز ندارد، می‌تواند گزینه مناسبی برای کشورهای روبه‌توسعه باشد که امکانات لازم برای ایجاد زنجیره سرد توزیع را ندارند. با واکسن‌های غیرفعال‌شده ممکن است نیاز به تزریق‌های یادآور متعدد برای دستیابی به ایمنی قوی داشته باشند و تولید آنها هم نیاز به کشت مقادیر زیادی کروناویروس دارد.
کشورهایی مانند اندونزی و پاکستان از قبل قراردادهای با CNBG برای خرید واکسن امضا کرده‌اند و با انتشار این نتایج با توجه به ماندگاری بیشتر واکسن احتمالا کشورهای روبه‌توسعه بیشتری با چین قرارداد خواهند بست.

تاریخ انتشار : 1400/03/02
تعداد بازدید: 168