دانشجویان علوم پزشکی که واکسن دریافت کرده اند تا این لحظه چه عوارضی از واکسن کرونا را داشتند؟

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت :

 آمار تعداد دانشجویان علوم پزشکی که واکسن تزریق کردند، در دانشگاه های مختلف متفاوت است. ممکن است در برخی دانشگاه ها ۱۰۰ درصد، در برخی ۸۰ و حتی در برخی مراکز نیز ۶۰ درصد از آنها واکسن زده باشند. اما به طور کلی سیاست وزارت بهداشت، اولویت واکسیناسیون همه دانشجویان حاضر در خط مقدم بیماری کرونا است. ایشان تاکیید کردند: گزارشی از مرگ و میر ناشی از کرونا در بین دانشجویان علوم پزشکی نداشتیم، اگر چه بسیاری از دانشجویان ما به کرونا مبتلا شدند اما فقط یک مورد از دانشجویان رشته پزشکی که بیماری سرطان داشت بر اثر کرونا فوت شد و یکی از دانشجویان دستیار ما نیز بر اثر کرونا یکی از چشمان خود را از دست داد.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/28
تعداد بازدید: 153