واکسناسیون دانشجویان تا پایان شهریور

سخنگوی وزارت بهداشت:


سخنگوی وزارت بهداشت:براساس برنامه وزارت بهداشت در مهر ماه آموزش حضوری در دانشگاه ها آغاز میشود چرا که آموزش مجازی علی رغم موفقیت در برخی موارد، به دانشجویان ضربه وارد کرده است بنابراین ما باید هر چه زودتر به وضعیت عادی آموزش که همان حضور دانشجویان در دانشگاه ها است برگردیم. طبق برنامه ریزی وزارت بهداشت قبل از پایان شهریور ماه دانشگاهیان اعم از اساتید و دانشجویان واکسیناسیون میشوند تا بدون مشکل در دانشگاه ها حضور داشته باشند. و در خصوص واکسیناسیون دانشجویان علوم پزشکی تا پایان خرداد ماه نیز خاطر نشان کرد : در حال حاضر حدود ۸۰درصد دانشجویان علوم پزشکی که بر بالین بیمار حاضر می‌شوند، واکسینه شده اند مگر اینکه خود این دانشجویان مایل به تزریق واکسن نبوده باشند.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/28
تعداد بازدید: 267