واکسیناسیون در مراکز توانبخشی سرعت گرفت

مدیرکل مراکز مراقبتی سازمان بهزیستی کشور درخصوص واکسیناسیون مراکز بهزیستی بیان کرد: هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به طور میانگین روزانه رشد ۲.۴ درصدی را شاهد بودیم که نشان می‌دهد فرآیند واکسیناسیون سرعت بیشتری پیدا کرده، زیرا نسبت به هفته‌های قبل که روزانه رشد یک درصدی را داشتیم، هفته گذشته این رشد به ۲.۴ درصد رسید.

کل واکسیناسیون انجام شده مراکز سالمندان اعم از افراد مقیم و پرسنل مراکز سالمندان تا روز جمعه (۲۴ اردیبهشت ماه) ۱۶ هزار و ۸۴۱ نفر (۸۰ درصد افراد مقیم و پرسنل مراکز سالمندان)، واکسیناسیون سایر گروه‌ها اعم از افراد دارای معلولیت و افراد دارای اختلالات روانی ۱۳ هزار و ۵۴۰ نفر (۲۷ درصد افراد مقیم و پرسنل این‌گونه مراکز) و واکسیناسیون کلیه مراکز توانبخشی و مراقبتی اعم از سالمندان و افراد دارای معلولیت ۳۰ هزار و ۳۸۱ نفر (۴۲.۷ درصد مراکز توانبخشی و مراقبتی) است. در مقایسه تطبیقی استان‌ها، بیشترین واکسیناسیون انجام شده به ترتیب مربوط به استان مازندران با ۷۴.۳ درصد، استان یزد ۷۲.۵ درصد، استان لرستان ۶۲.۸ درصد و استان اردبیل ۶۲ درصد است. کمترین میزان واکسیناسیون انجام شده به ترتیب مربوط به استان قم ۱۳ درصد، خراسان جنوبی ۱۴.۵ درصد، زنجان ۱۶.۵ درصد و گلستان ۱۷ درصد است.
چهار استان هنوز واکسیناسیون مرحله دوم را شروع نکرده‌اند که عبارتند از خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، قم و کرمانشاه .هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم به طور میانگین روزانه رشد ۲.۴ درصدی واکسیناسیون را شاهد بودیم که نشان می‌دهد فرآیند واکسیناسیون سرعت بیشتری پیدا کرده، زیرا نسبت به هفته‌های قبل که روزانه رشد یک درصد را داشتیم، هفته قبل رشد ۲.۴ درصد بوده است و امیدواریم که این سرعت باز هم بیشتر شود و طی روزهای آتی و تا هفته آینده کلیه افرادی که مقیم مراکز شبانه‌روزی هستند و همچنین پرسنلی که واجد شرایط هستند، واکسن را دریافت کنند.


واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبلتاریخ انتشار : 1400/02/26
تعداد بازدید: 157