ایمنی زایی واکسن؛ دو هفته بعد از تزریق دُز دوم

سخنگوی وزارت بهداشت در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره زمان ایمنی‌بخشی واکسن نیز گفت:

بلافاصله بعد از تزریق دوز اول واکسن کرونا، ایمنی حاصل نمی‌شود؛ بلکه دو هفته بعد از تزریق دُز دوم فرد ایمن می‌شود. باز هم در این افراد هم کسانی بودند که مبتلا شدند و در عین حال در این صورت می‌توانند ناقل هم باشند. زیرا ویروس در مخاط تنفسی باقی مانده و به دیگران سرایت می‌کند. بنابراین افرادی هم که واکسن می زنند، همچنان باید پروتکل را رعایت کنند.وی گفت: نکته مهم این است که با واکسیناسیون میزان مرگ و میر کاهش می‌یابد. البته گزارش مرگ بعد از واکسیناسیون به صورت اندک بوده است و تاکید می شود که میزان آن را بسیار اندک می‌کند. در مجموع اینطور نیست که فرد بلافاصله بعد از تزریق واکسن ایمن شود.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/25
تعداد بازدید: 187