بهترین واکسن، اولین واکسنی است که به دستمان میرسد

در پی پرسش مداوم مردم از سازمان جهانی بهداشت در رابطه با بهترین واکسن کدام است؟سازمان جهانی بهداشت نظر کارشناسان خود را اعلام کرد.

در مورد حواشی که پیرامون انتخاب نوع واکسن به وجود آمده است، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد: بهترین واکسن، ‌ اولین واکسنی است که به دستمان می‌رسد. در مورد برخی واکسن‌ها احتیاط می‌دیدیم که مثلا ممکن است در یک مورد در هر ۲۰۰ هزار مورد تزریق به افراد زیر ۴۰ یا ۵۰ سال ایجاد لخته خون کند که برای این موضوع حق انتخاب گذاشتیم که اگر محموله واکسن دیگری داشتیم بین دو واکسن انتخاب کنند که کدام را تزریق کنند. یا حتی به برخی دانشگاه‌ها اعلام کردند که کدام گروه سنی چه واکسنی تزریق کنند که بازهم برای این انتخاب تفاوتی میان پزشک و پرستار قائل نشدیم. شرایطی هم وجود دارد که ممکن است فردی از کادر درمان بگوید می‌خواهد تا زمان رسیدن واکسن ایرانی صبر کند که بازهم حق انتخابش محفوظ است و می‌تواند بعدا واکسن را تزریق کند.

واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/02/22
تعداد بازدید: 215