درمان اگزما پوست به باکتری Roseomonas mucosa

درمان با باکتریها اگزمای کودکان را بهبود می بخشد.

جهت درمان کودکان مبتلا به بیماری پوستی به نام اگزما از یک درمان عملی با باکتری های زنده استفاده شد. این درمان، علائم پوستی را در کودکان سه ساله بهبود بخشید. بخش داخلی آرنج کودک مبتلا به اگزما قبل از درمان (عکس  سمت چپ) و پس از چهار ماه درمان (عکس سمت راست( .
اگزما می تواند باعث خشکی پوست و خارش و جوش شود. مطالعات نشان داده است که میکروب های موجود در پوست ، مانند باکتری های گرم ، ممکن است در این بیماری نقش داشته باشند. تعادل باکتری سطح پوست در افراد مبتلا به اگزما اغلب متفاوت از افراد با پوست سالم است. محققان از باکتریهای زنده باکتری های موجود در پوست به نام Roseomonas mucosa  به عنوان درمان اگزما  در آزمایش استفاده کردند.
در این مطالعه 20 کودک مورد مطالعه قرار گرفتند.  سن آنها از بین سه تا 16 سال بود. محلول حاوی باکتریهای زنده بر روی پوست آنها که در آن ها منطقه از پوست اگزما وجود دارد ، پاشیده شد. این دارو در دو دوره درمانی، دوره اول با دو بار در هفته و به مدت سه ماه و دوره دوم درمان بصورت یک روز در میان به مدت یک ماه ادامه پیدا کرد.
تقریباً همه کودکان پس از درمان بیش از 50٪  از علائم بیماری در پوستشان بهبود یافته بود. بیشتر آنها برای کنترل بیماری به میزان داروی کمتری نیاز پیدا کردند.  همچنین خارش کمتر و کیفیت زندگی بهتری را گزارش کردند. دانشمندان بهبودهایی را در توانایی ترمیم میزان رطوبت پوست  در این افراد مشاهده کردند. همچنین این مطالعات نشان داد که این درمان در موادی که می توانند موجب واکنش های آلرژیک به درمان شود نیز کمک کرده است.
"اکثر کودکان در این مطالعه پس از درمان بهبود قابل توجهی در پوست و به طور کلی سلامتی خود تجربه کردند.  قابل ذکر است ، باکتریها بر روی پوست باقی میمانند و پس از قطع درمان همچنان به اثربخشی خود ادامه میدهند. این روش درمانی اکنون در گروه بزرگتری از کودکان و همچنین بزرگسالان در حال بررسی است.

نگارش و ترجمه: افضل نیا-واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/01/25
تعداد بازدید: 887