احتمال ایمنی فقط با تزریق یک بار واکسن ویروس کرونا

کارکنان مراقبت های بهداشتی که مبتلا به COVID-19 شدند و بعد از بهبود، یک دوز واکسن کرونا ویروس از دو دوز قابل دریافت را تزریق کردند، سطح آنتی بادی بالاتری نسبت به افرادی که آلوده نشده بودند، داشتند، که نشان می دهد یک بار تزریق برای افراد قبلا آلوده کافی است.

افرادی که COVID-19 داشته اند، ممکن است فقط به یک بار واکسن ویروس کرونا نیاز داشته باشند. براساس بررسیهای انجام شده، سطح آنتی بادی آنها  به500 برابر بیشتر از افراد واکسینه شده ای که هرگز آلوده به ویروس کرونا نشده بودند،رسیده است.
طی مطالعه ای که از کارکنان مراقبت های بهداشتی انجام گرفت،نشان داد: افرادی که قبلاً COVID-19 داشته اند - حتی افرادی که بدون علایم بوده اند و جواب کرونا انها مثبت شده - ممکن است فقط با دریافت یک دوز از دو دوز واکسن کرونا ویروس از به ایمنی برسند.
محققان از نظر وجود آنتی بادی در خون 59 پرسنل کادر بهداشتی که با واکسن های Pfizer یا Moderna واکسینه شده اند ، این مبحث را مورد بررسی قرار دادند. برخی از این داوطلبان هشت تا نه ماه قبل از واکسیناسیون COVID-19 داشتند.
محمد سجادی ، پزشک بیماری عفونی در انستیتوی ویروس شناسی انسانی در دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند در بالتیمور ، می گوید: "بدن آنها به خاطر آورد ، مشکلی نیست" و خیلی سریع به واکسن واکنش نشان داد. بعد از اولین دوز واکسن ، سطح آنتی بادی در افرادی که قبلاً COVID-19 داشتند(با علائم یا بدون علائم)، به سرعت بیش از 500 برابر میزان مشاهده شده در افرادی که هرگز آلوده نشده بودند ، افزایش یافت.
این نتایج ، که در تاریخ 1 مارس در JAMA منتشر شد ، حاکی از آن است که افرادی که COVID-19 داشته اند می توانند یک بار تزریق کنند یا برای واکسیناسیون به انتهای نوبت دریافت واکسن منتقل شوند. تخمین زده می شود که 9 درصد از مردم ایالات متحده طی یکسال گذشته مبتلا به COVID-19 شده اند. سجادی می گوید ، محدود کردن این افراد به یک دوز واکسن می تواند 4 تا 5 درصد از دوزهای واکسن را آزاد کند.

نگارش و ترجمه: افضل نیا-واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1399/12/25
تعداد بازدید: 194