انواع کووید-19 شناسایی شده در جهان

انواع کووید-19 شناسایی شده در جهان و بررسی موارد نگران کننده

1- نوع گزارش شده در انگلیسVOC 202012/01) )
از آخرین به روزرسانی سازمان WHO در 16 فوریه ، ویروس کرونا، نوع VOC 202012/01 ، در هفت کشور دیگر شناسایی شده است. تا 23 فوریه ، در مجموع 101 کشور در هر شش منطقه WHO این نوع را گزارش کردند (شکل 1). از ژانویه 2021 ، چندین کشور و به ویژه در منطقه اروپا ، افزایش قابل توجهی در تعداد و نسبت موارد آلوده به VOC 202012/01 در میان نمونه های آزمایش شده، توسط غربالگری مبتنی بر PCR و تعیین توالی کل ژنوم، مشاهده شد. در 21 ژانویه 2021 ، گروه مشاوره ای، ویروس های تنفسی جدید و نوظهور انگلستان (NERVTAG) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و اطلاعات حاصل از ان را منتشر کردند. این اطلاعات حاکی از افزایش شدت بیماری و خطر مرگ در موارد با SGTF در مقایسه با موارد بدون SGTF است. هنگام مقایسه موارد با SGTF به موارد بدون SGTF ، خطر نسبی مرگ را در طی 28 روز از آزمایش، 35/1 گزارش کرده است. در مطالعه دیگر، میانگین نسبت مرگ و میر مورد با استفاده از روش توزین مورد شاهد را 1.36 ,و در بررسی دیگری، نسبت خطر مرگ و میر 1.91 گزارش شد(مطالعات منتشر نشده تا به امروز). خطر مطلق مرگ SARS-CoV-2 همچنان کم است .

شکل 1. نوع گزارش شده در انگلیسVOC 202012/01) )

بر اساس اطلاعات موجود، ویروس VOC 202012/01 تغییراتی در ژنومی اپی توپ که به گیرنده سلول میزبان متصل می شود، ایجاد میکند، این تغییر ممکن است بر اتصال این نوع از کووید به آنتی بادی های مونوکلونال تأثیر بگذارد، این امر نشان دهنده اثرات احتمالی بر روی کارایی آنتی بادی های مونوکلونال است که به عنوان درمان استفاده می شود. مطالعه ای دیگر نشان داد که افراد آلوده به VOC 202012/01 مدت طولانی تری از عفونت حاد و اوج بار ویروسی مشابه را دارند . با این حال ، این یافته های اولیه است و نیاز به تحقیقات بیشتر با گروه های بزرگتر دارد.

2- نوع گزارش شده در افریقای جنوبی(Variant 501Y.V2 )
ویروس کرونای 501Y.V2 ، از زمان آخرین بروزرسانی در پنج کشور دیگر گزارش شده است . اکنون مجموعاً 51 کشور در هر شش منطقه سازمان WHO اعلام مشاهده این ویروس را داده اند (شکل 2). مطالعات کاهش فعالیت خنثی کننده آنتی بادی علیه 501Y.V2 به دنبال عفونت طبیعی یا واکسیناسیون با احتمال تأثیر مجدد در عفونت مجدد یا اثربخشی واکسن را نشان میدهد. یک گزارش مقدماتی با اندازه نمونه کوچک (20 نفر) نشان داد که ظرفیت خنثی سازی سرم استخراج شده توسط واکسن BNT162b2 ، تولید شده توسط فایزر، در برابر نوع 501Y.V2 نسبت به نوع دیگر ویروس، تقریباً دو سوم ضعیف تر است. اکنون شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهد، جهش های موجود در این نوع از ویروس کرونا ممکن است به ویروس کمک کند تا از پاسخ سیستم ایمنی بدن ناشی از عفونت های قبلی SARS-CoV-2 یا واکسن ها جلوگیری کند. گزارشی از عفونت مجدد کووید با نوع 501Y.V2 ، پس از بهبودی از کووید ارائه شده که همراه با تظاهرات بالینی شدیدتر بوده است.

شکل2.نوع گزارش شده در افریقای جنوبی(Variant 501Y.V2 )

3- نوع گزارش شده در برزیل/ژاپن(Variant P.1)
نوع P.1 از آخرین به روزرسانی سازمان WHO ، نسخه P.1 در هشت کشور دیگر گزارش شده است. تا به امروز ، این نوع در 28 کشور در هر شش منطقه WHO گزارش شده است (شکل 3). انتقال P.1 در جامعه حداقل در سه کشور در یک منطقه WHO گزارش شده است. در یک نظرسنجی ژنومی که از آوریل تا نوامبر سال 2020 در ایالت آمازوناس ، برزیل انجام شد ، مشخص شد که نوع P.1 شایع ترین نوع در میان 148 ژنوم کل تعیین شده است که شامل 47٪ (69/148) از نمونه های جمع آوری شده از 12 منطقه را شامل میشد. در طی دوره 1 نوامبر 2020 تا 13 ژانویه 2021 ، توالی نمونه ها از مناطق مختلف آمازوناس، افزایش سریع نسبت نسخه P.1 در ایالت را نشان داد. در پایتخت ایالت مانائوس ، موارد مرتبط با نوع P.1 در ابتدا در 4 دسامبر 2020 شناسایی شد و از ژانویه 2021 ، 91٪ موارد به نوع P1 آلوده شده بودند. علاوه بر این ، این نوع در یک توزیع جغرافیایی گسترده در ایالت پیدا شده است.

شکل3. نوع گزارش شده در برزیل/ژاپن(Variant P.1).

 

         

بررسی اجمالی اطلاعات در مورد انواع اصلی ویروس ، از 23 فوریه.

       

Nextstrain clade

20I/501Y.V1

20H/501Y.V2

20J/501Y.V3

نژاد Pango

B.1.1.7

B.1.351

B.1.1.28.1

GISAID clade

GR

GH

GR

نامهای جایگزین

VOC 202012/01

VOC 202012/02

P.1

اولین بار توسط ...گزارش شد

انگلستان

افریقای جنوبی

برزیل / ژاپن

اولین حضور

20 September 2020

Early August 2020

December 2020

جهش های کلیدی ویروس

H69/V70 deletion; Y144 deletion; N501Y; A570D; D614G; and P681H

L242/A243/L244 deletion; N501Y; D614G; E484K; and K417N

N501Y; D614G; E484K; and K417N

جهش کلیدی مشترک

حذف S106 / G107 / F108 در پروتئین 6 غیر ساختاری (NSP6)

قابلیت انتقال *

افزایش (36٪ -75٪) ، افزایش میزان حمله ثانویه (10٪ تا 13٪)

افزایش 1.50 برابر انتقال بیش از گردش نوعهای قدیمی این ویروس

احتمال داده میشود که افزایش مییابد

شدت *

احتمال افزایش شدت و مرگ و میر.

هیچ تاثیری تا به امروز گزارش نشده است. هیچ تغییر قابل توجهی در مرگ و میر در بیمارستان وجود ندارد.

 

در دست بررسی ، تاکنون هیچ اثری گزارش نشده است

ظرفیت خنثی سازی *

کاهش اندک اما تیترهای خنثی کننده کاملاً بالاتر از سطح مورد انتظار برای محافظت، باقی مانده است.

کاهش می یابد ، احتمال خطر بالقوه افزایش عفونت مجدد وجود دارد.

کاهش بالقوه ،عفونت مجدد در تعداد کمی گزارش شده است.

تأثیرات احتمالی بر واکسن ها *

هیچ تأثیر قابل توجهی بر واکسن های مودرنا و فایزر بیوتک و آکسفورد(آسترازانکا) ندارد.

مودرنا و فایزر بیوتک: کاهش فعالیت خنثی سازی ، اما تأثیر آن بر محافظت در برابر بیماری مشخص نیست. نواواکس و جانسون و جانسون: اثر واکسن در آفریقای جنوبی در بیماری متوسط شدید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خنثی سازی سرولوژی مورد انتظار است. این ویروس اثر محمدودی در اثربخشی واکسن آکسفورد(آسترازانکا) در برابر بیماری COVID-19 خفیف و متوسط ، با فواصل اطمینان گسترده ، داشته است. تأثیر آن در بیماریزایی شدید تعیین نشده است. خنثی سازی سرولوژیکی در مقایسه با سویه های اصلی ، بر اساس تعداد کمی از نمونه های مورد تجزیه و تحلیل ، قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

 

تحت بررسی

تأثیرات احتمالی در تشخیص *

بر روی هدف ژن(S) اثر داشته. هیچ تاثیری بر آنتی ژنهای RDT مشاهده نشد.

هیچ کدام تا به امروز گزارش نشده است.

هیچ کدام تا به امروز گزارش نشده است.

کشورهایی که موارد را گزارش کرده اند (تعداد کشورهایی که اخیرا در هفته گذشته گزارش داده اند)**

101 (7)

51 (5)

29 (8)

         
         

ترجمه و نگارش: افضل نیا،واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1399/12/11
تعداد بازدید: 250