واکسن کرونا

مقایسه سه واکسن فایزر،مدرنا،آسترازانکا

چه کسی می تواند با کدام واکسن علیه COVID-19 واکسینه شود؟

 

 

(BNT162b2) واکسن فایزر بیوتک

mRNA-1273 واکسن مدرنا

واکسن دانشگاه اکسفورد-استرازانکا AZD1222))

حداقل سن مجاز تزریق

16سال به بالا

18سال به بالا

18سال به بالا

حداکثر سن مجاز برای تزریق

ندارد

ندارد

ندارد

قابل تزریق برای زنان باردار هست؟

بله ، اگر در گروه با اولویت بالا تزریق باشد و توسط سازمان خدمات بهداشتی تأیید شود.

بله ، اگر در گروه با اولویت بالا تزریق باشد و توسط سازمان خدمات بهداشتی تأیید شود.

بله ، اگر در گروه با اولویت بالا تزریق باشد و توسط سازمان خدمات بهداشتی تأیید شود.

برای مادران شیرده خوب است؟

بله ، اگر در گروه با اولویت بالا تزریق باشد.

بله ، اگر در گروه با اولویت بالا تزریق باشد.

بله ، اگر در گروه با اولویت بالا تزریق باشد.

برای افرادی بدنشان دارای مشکل سیستم ایمنی دارد،مناسب است؟

بله

بله

بله

برای بیماران مبتلا به HIV مناسب است؟

بله

بله

بله

آیا برای افرادی که قبلاً به SARS-CoV-2 آلوده شده اند (با آزمایش PCR تأیید شده است) خوب است؟

بله ، گرچه ممکن است فرد تصمیم بگیرد واکسیناسیون را تا 6 ماه از زمان ابتلا، به تأخیر بیندازد.

بله ، گرچه ممکن است فرد تصمیم بگیرد واکسیناسیون را تا 6 ماه از زمان ابتلا، به تأخیر بیندازد.

بله ، گرچه ممکن است فرد تصمیم بگیرد واکسیناسیون را تا 6 ماه از زمان ابتلا، به تأخیر بیندازد.

برای افرادی که سابقه واکنش آلرژیک شدید (آنافیلاکسی) دارند خوب است؟

خیر

خیر

خیر ، اگر واکنش آنافیلاکتیک به هر یک از مواد تشکیل دهنده واکسن مرتبط باشد.

 

 

 

ترجمه و نگارش: افضل نیا،واحد تحقیق و توسعه ازمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1399/12/09
تعداد بازدید: 1105