دکتر داریوش شکری

 • تحصیلات: دکترای میکروبیولوژی، دانشگاه اصفهان
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -مسئول آزمایشگاه میکروبیولوژی بیمارستان الزهرا اصفهان 1388-1395
  -مسئول بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی آریا اصفهان 1388-1395
  -مسئول بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل تاکنون
  -عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونتهای بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -سخنران همایشهای میکروب شناسی امور آزمایشگاههای اصفهان،معاونت درمان
  -عضو شورای کاربردی مصرف بهینه آنتی بیوتیک در بیمارستان الزهرا اصفهان
  -همکار سازمان بهداشت جهانی در برنامه جامع مقاومت ضد میکروبی(AMR)
  -عضو هیئت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
  -استاد مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه غیر انتفاعی نوین صدرا اصفهان، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین، دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان
 • سمت: مسئول فنی دپارتمان میکروبیولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

تشویق نامه ها و افتخارات:

-رتبه 7 کشور در آزمون دکترای تخصصی

-عضو بنیاد نخبگان ایران در سال 1394

-موفقیت در کسب بالاترین لوح کیفیت کشوری از وزارت بهداشت(لوح کیفیت)در آزمایشگاههای محل خدمت از سال 1392و تمدید آن تاکنون

-کسب عنوان مقاله برتر جشنواره حکیم جرجانی(کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی)در سال 1394(هشتمین دوره)

-کارمند نمونه آزمایشگاه استان اصفهان در سال 1394

لینک مقالات:

https://scholar.google.com/citations?user=6LPPU_IAAAAJ&hl=en

تالیف کتاب:

آنالیز و کشت ادرار از نمونه گیری تا جواب. تالیف و گردآوری :دکتر داریوش شکری .انتشارات کیا و تیمورزاده .1400