دکتر میلاد باغبان ها

 • تحصیلات: کارشناس علوم آزمایشگاهی، دکتری حرفه‌ایDBA_ گرایش کنترل کیفی
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -سابقه کار در بیمارستان خورشید و چمران اصفهان ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
  -سوپروایزر و مسئول کیفی آزمایشگاه درمانگاه جی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹
  -مسئول کیفی آزمایشگاه نوین ۱۳۹۸
  -مسئول R&D درمانگاه شهدا ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹
  -مدیریت دوره ارزیابی خارجی کیفی IQAS در ایران
  -مدرس دانشکده فنی و حرفه‌ای
  -عضو ممیزین TUV international در ایران
 • سمت: مسئول کنترل کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

دسترسی به دوره ارزیابی IQAS و مقالات:

http://www.asa-iqas.ir/