دکتر افسانه هراتیان

 • تحصیلات: دکترای علوم آزمایشگاهی ،دانشگاه تهران
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -موسس و مسئول فنی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه سجاد شهرستان خمینی شهر
  -موسس و مسئول فنی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه سجاد اصفهان
  -موسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه اصفهان
  -مسئول فنی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کلینیک تخصصی ولیعصر شهرستان خمینی شهر
  -مسئول فنی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه شبکه بهداشت شهرستان زیار
  -مسئول فنی آزمایشگاه کلینیک تخصصی دیابت پروین اصفهان
  -مسئول فنی آزمایشگاه کلینیک تخصصی نوزادان نوید اصفهان
  -مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی شفا اصفهان
  -مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی نوبل اصفهان
 • سمت: مسئول فنی دپارتمان سرولوژی،هورمون، بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

تشویق نامه ها و افتخارات:

- مسئول فنی نمونه استان اصفهان از طرف سازمان بیمه خدمات درمانی استان اصفهان

-مسئول فنی نمونه استان اصفهان از طرف سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح استان اصفهان

-مسئول فنی نمونه استان اصفهان از طرف معاونت درمان استان اصفهان

-مسئول فنی نمونه استان اصفهان از طرف آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشکده قلب و عروق اصفهان

-مسئول فنی نمونه استان اصفهان از طرف انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی انجمن پاتولوژی ، انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی و نماینده آزمایشگاهیان و هیات مدیره سازمان نظام پزشکی استان اصفهان

-مسئول فنی نمونه از طرف شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر