دکتر محمدرضا دیمه

 • تحصیلات: دکترای بیوشیمی بالینی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  -عضو دپارتمان آندرولوژی موسسه رویان1386-1392
  -عضو آزمایشگاه آندرولوژی و IVF مرکز باروری و ناباروری اصفهان از سال 1386 الی1392
  -مسئول دپارتمان آندرولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل
  -عضو انجمن پزشکی باروری ایران از سال 2010
  -عضو انجمن جنین شناسی از سال 2010
 • سمت: مسئول فنی دپارتمان آندرولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

لینک مقالات:

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=MR+deemeh&btnG=