دکتر زهرا پورنقشبند

 • تحصیلات: دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • ایمیل: .
 • سوابق کاری و اجرایی: ***
  - مسئول آزمایشگاههای مرکز بهداشت شماره یک 1396-1399
  -مسئول آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم1385-1396
  -عضو کمیته آموزش ضمن خدمت مجتمع مراکز تحقیقاتی صدیقه طاهره و پژوهشکده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1392
  -عضو کمیته طرح تکریم ارباب رجوع مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان1385
  -عضو کمیته کارشناسی طرح های پژوهشی مجتمع مراکز تحقیقاتی صدیقه طاهره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1392
  -عضو شورای کارشناسی طرح های پژوهشی حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1385-1378
  -نماینده معاونت پژوهشی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی1381
  -نماینده معاونت پژوهشی در شورای پژوهشی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی1380
  -عصو شورای بررسی تخصصی مقالات ارسالی به نشریه کمیسیون بیوتکنولوزی ایران 1379
  -نماینده معاونت پزوهشی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1379
  -مسئول امور بانوان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1378
  -عضو گروه اعزامی به کارگاه تعیین اولویت ها در کمیسیون بیوتکنولوزی انستیتوپاستور ایران1377
  -عضو گروه انجام آزمایشات ژنتیکی تالاسمی در مرکز تحقیقات و پیشگیری تالاسمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1377
  -مسئول کمیته ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1376
  -عضو هیئت اعزامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت راه اندازی مرکز تشخیص قبل از تولد تالاسمی به کشور قبرس1376
  -عضو مرکز تحقیقاتی ژنتیک،خون و سرطان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1375
  -مسئول مرکز تحقیقات مصدومین شیمیایی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1375-1377
  -عضو کمیته علمی هفتمین کنگره سم شناسی و مسمومیتهای ایران
  -همکار در انجام آزمایشات ژنتیکی طرح ملی بررسی موتاسیونهای شایع بتا تالاسمی استان اصفهان به روش PCRمعاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -عضو شورای همکاری مرکز پژوهشی و تحقیقاتی جانبازان شیمیایی معاونت بهداشت و درمان 1371-1373
  -مدرس کلاسهای آموزشی معاونت درمان در سال89
  -مدرس کارگاههای آموزشی ویژه کارشناسان دانشکده بهداشت
  -مدرس مبحث کاربردهای PCRمرکز پژوهش های ژنتیک ،خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  -مدرس مبحث شیوه نگارش پایان طرح ویژه کارشناسان معاونت درمان و دارو
 • سمت: مسئول فنی دپارتمان سرولوژی، هورمون، بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل

تشویق نامه ها و افتخارات:

-از رئیس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان جهت بررسی دقیق نسخ آزمایشگاه1396

-از سرپرست مجتمع مراکز تحقیقاتی صدیقه طاهره(س) جهت تامین رضایت ارباب رجوع در آزمایشگاه مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان1391-1392-1393-1394-1395

-لوح سپاس از مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان به عنوان دکترای علوم آزمایشگاهی نمونه سال1395جهت حفظ و ارتقا سلامت جامعه

-از رئیس مرکز تحقیقات غددو متابولیسم اصفهان جهت تلاش در ارتقاء کیفیت علمی آزمایشات و رضایتمندی پزشکان مرکز و بیماران 1395

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان جهت دقت و حسن نظارت در کنترل کیفی آزمایشگاه و کاهش ضریب خطا1394

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان جهت حسن دقت و انجام مطلوب امور ارباب رجوع 1393

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان جهت انجام مطلوب امورمحوله1393

-از رئیس مرکز تحقیقات غددو متابولیسم اصفهان جهت ارتقاء کمی و کیفی آزمایشگاه1392

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان جهت تلاش در دستیابی به اهداف عالیه مرکز 1391

-از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت همکاری در برگزاری کارگاههای آموزشی تضمین کیفیت آزمایشگاه مرجع سلامت1387

-از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی1387

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان جهت فعالیت های خودآموزی و انتقال تجارب شغلی1384

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت بستر سازی و ارتقاء کمی و کیفی نحوه ارائه طرحهای تحقیقاتی1382

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت زحمات بیوقفه در زمینه پژوهش1382

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت هفته پژوهش1380

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم جهت انجام امور تحقیقاتی1381

-از رئیس مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان جهت فعالیت های مستمر در آزمایشگاه1380

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت فعالیت های موثر در امر پژوهش1378

-از معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان واحد نمونه کارشناسان پژوهشی براساس محورهای بهبود کیفیت1378

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت برگزاری کارگاه روش تحقیق ویژه کارشناسان پژوهشی معاونت درمان1378

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت نقش موثر در پیشرفت امور پژوهشی1378

-از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت آموزش کارشناسان دانشکده های داروسازی و پزشکی

- از مدیر کل امور جانبازان شیمیایی جهت همکاری و ارائه مقاله در همایش بررسی عوارض مزمن گازهای شیمیایی جنگی

لینک مقالات:

https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%82%D8%B4+%D8%A8%D9%86%D8%AF&hl=en&as_sdt=0,5

تالیف کتاب:

آشنایی با PCR - تالیف و ترجمه :دکتر زهرا پورنقشبند،چاپ اول 1380