آزمایشگاه تخصصی سم شناسی

مسمومیت عبارت است از به هم خوردن تعادل فیزیولوژیک،جسمانی یا روانی فرد که در اثر ورود و تماس با ماده خارجی از راه های گوناگون رخ می دهد. بروز مسمومیت با ظاهر شدن علائم همراه است و شدت آن به نوع ماده ، مقدار آن و طول مدت تماس بستگی دارد و شناسایی نوع ماده ایجاد کننده مسمومیت از اهمیت بسزایی برخوردار است.

افراد در معرض خطر مسمومیت:

1.کودکانی که به صورت ناآگاهانه داروها یا مواد شوینده موجود در خانه را مصرف می کنند.

2.افراد سالمند که به صورت اشتباهی داروهایی غیر از داروهای خود را مصرف می کنند.

3.افرادی که قصد خودکشی دارند.

4.افرادی که داروهای بدون مجوز در باشگاههای ورزشی برای چاقی یا لاغری استفاده می کنند.

5.افرادی که از داروهای دست ساز ارائه شده در عطاریها استفاده می کنند.

6.افرادی که با سموم و مواد شیمیایی در محیط کار یا منزل در تماس هستند.

7.افرادی که از محصولات کشاورزی آلوده به سموم استفاده می کنند.

این بخش با مجهز بودن به دستگاه فوق پیشرفته GC-MS(Gass Chromatography Mass Spectrometry) به عنوان Reference Methodشناسایی و اندازه گیری طیف وسیعی از داروها و مواد مخدر و سموم ،قادر به شناسایی و تعیین مقدار انواع داروها، سموم دفع آفات فسفره،کلره،کرباماته،فسفین(قرص برنج)سیانور، مواد مخدر و روانگردان ، متانول ، اتانول،اتیلن گلیکول، حلالهای شیمیایی و سایر سموم می باشد .

نمونه های قابل آنالیز جهت آزمایش سم شناسی:

1.نمونه قرص یا کپسول نامعلوم

2.نمونه پودر نامعلوم

3.نمونه مایع نامعلوم

4.نمونه ماده ی غذایی مشکوک

5.نمونه سرم و ادرار از بیمار

6.نمونه ترشحات معده بیمار (در صورت شستشوی معده یا استفراغ)

7.نمونه خون کامل (با رعایت برخی شرایط برای نمونه)

8.سایر ...

 

دکتر احمد شکری

دکترای سم شناسی