آزمایشگاه تخصصی و فوق تخصصی انعقادی

بخش تخصصی و فوق تخصصی انعقادی نوبل تنها مرکزی بوده که از جنوب و مرکز کشور قادر به بررسی تمامی بیماری های خونریزی دهنده، لخته شونده، سوابق ترومبوز و هموفیلی، تاثیر داروهای مصرفی ضد انعقادی بیمارستانی و خوراکی و ... با تکنولوژی های به روز ژاپن و فرانسه در کمترین زمان ممکن میباشد. به علاوه این که اختلالات عملکرد پلاکتی و نیز بیماری ون ویلبراند (Von Willebrand Disease) در این بخش تحت نظارت متخصص هماتولوژی آزمایشگاهی بررسی می شوند.

 

دکتر پژمان بشکار

دکترای تخصصی هماتولوژی