آزمایشگاه فوق تخصصی پاتولوژی آناتومیکال

بطور کلی پاتولوژی آناتومیکال به عنوان استاندارد طلایی در تشخیص بیماری ها، نقش کلیدی در مدیریت درمان و مراقبت از بیماران ایفا می کند. این بخش در آزمایشگاه نوبل علاوه بر پاتولوژی جنرال(عمومی) در زمینه های فوق تخصصی پاتولوژی ارولوژی (urological pathology)شامل کلیه، آدرنال، مثانه، پروستات و بیضه و پاتولوژی کلیه(medical kidney disease)با پوشش کامل بیماری های کلیه پاتولوژی پیوند کلیه و نیز به عنوان تنها مرکز در ایران در خصوص پاتولوژی پیوند قلب فعالیت می نماید و در طی سالها یکی از بزرگترین مراکز مشاوره (Second Opinion Consulation Center) به خصوص در موارد چالش برانگیز در پاتولوژی ارولوژی و کلیه و پیوند در کشور می باشد.

این مرکز در راستای تشخیص صحیح و تکمیل گزارشات پاتولوژی دارای پنل کامل مارکرهای ایمونو هیستوکمیکال(IHC)در خصوص تمام ارگانهای بدن می باشد و نیز مجهز به دستگاه(VENTANA) ( Fully-Automated Immunohistochemistry Slide Staining System)می باشد که سبب افزایش دقت و سرعت در تست های اختصاصی IHC میگردد. در ضمن از تجهیزات دیگر این آزمایشگاه، میکروسکوپ ایمونوفلورسانس (Immunofluorescence) می باشد که جهت تکمیل گزارشات بیوپسی بکار گرفته می شود. بخش پاتولوژی آزمایشگاه نوبل با بکار گیری همکاران فرهیخته و مجرب، پرسنل کوشا و مسئولیت پذیر و تجهیزات پیشرفته در کنار سایر اعضا تیم توانمند آزمایشگاه بزرگ نوبل امیدوار است بهترین خدمات را در اختیار مردم خوب و متخصصین و پزشکان محترم استان قرار دهد .


دکتر دیانا طاهری

رئیس بخش پاتولوژی آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل