آیا تزریق دوز چهارم لازم است؟

یک بررسی در انگلیس نشان می‌دهد که دوز چهارم واکسن کرونا یا دومین دوز یادآور یا تقویتی واکسن کرونا می‌تواند باعث افزایش بیشتر پاسخ ایمنی نسبت به دوز سوم یا دوز اول یادآور شود.

 دوز چهارم واکسن کرونا یا همان دومین دوز یادآور یا تقویتی واکسن کرونا در حال حاضر در انگلیس به افراد بالای 70 سال، افراد ساکن آسایشگاه‌های سالمندان و افراد بالای 12سال دارای نقص ایمنی ارائه می‌شود. اکنون پژوهشگران می‌گویند که دریافته‌اند که دوز چهارم واکسن می‌تواند پاسخ ایمنی را که پس از تزریق دوز سوم افت کرده بود، دوباره بالا ببرد و میزان این افزایش بیش از میزان افزایش پس از  تزریق دوز سوم است.پروفسور سائول فاوست سرپرست کارآزمایی بالینی در این مورد اظهار کرد ما نشان دادیم که دوز چهارم واکسن کرونا هنگامی که با فاصله بیش از شش ماه پس از دوز سوم تزریق شود، می‌تواند افزایش شدیدی هم در میزان آنتی‌بادی و هم ایمنی سلولی ایجاد کند. این پژوهشگران درباره این کارآزمایی به نام Cov-Boost را  چگونگی اندازه‌گیری پاسخ ایمنی در 166 فرد دریافت‌کننده دوز چهارم واکسن کرونا را تشریح کرده‌اند که این واکسن به طور میانگین هفت ماه پس از دریافت واکسن فایزر/بیونتک به عنوان سومین دوز به آنها تزریق شده بود.همه این افراد در ابتدا دو دوز واکسن فایزر/بیونتک یا دو دوز واکسن آکسفورد/آسترازنکا دریافت کرده بودند.نیمی از این افراد به طور اتفاقی یک دوز کامل واکسن فایزر/بیونتک به عنوان دوز چهارم واکسن و نیمی دیگر نصف دوز واکسن مدرنا را به عنوان دوز چهارم دریافت کردند. آنالیز داده‌ها نشان داد که نسبت به اوج میزان آنتی‌بادی‌ها در 28 روز پس از دوز سوم واکسن، در این 133 شرکت‌کننده 14 روز پس از دریافت دوز چهارم افزایشی 1.6 برابری در میزان آنتی‌بادی‌ها در افراد دریافت‌کننده واکسن فایزر/بیونتک و افزایش بیش از دو برابری آن در افراد دریافت‌کننده نصف دوز واکسن مدرنا رخ داده است.این افزایش میزان آنتی‌بادی‌ها در دوز چهارم نسبت به دوز سوم هم در افراد بالای 70 سال و هم زیر 70 سال مشاهده شد.به علاوه، میزان آنتی‌بادی‌ها و سلول‌های T در فاصله روز پیش از تزریق دوز چهارم واکسن و 14 روز پس از دریافت هر دونوع دوز چهارم واکسن به طور قابل‌توجهی افزایش یافت.این پژوهشگران می‌گویند نتایج بررسی‌ آنها درباره ایمنی‌زایی دوز چهارم واکسن با بررسی‌های مشاهده‌ای کوچک درباره اثربخشی واکسن در اسرائیل مطابقت دارد که نشاندهنده افزایش حفاظت در برابر عفونت علامت‌دار و بیماری شدید پس از دریافت دوز چهارم یا دومین دوز یادآور یا تقویتی واکسن است.به گفته پروفسور فاوست، در افرادی که پاسخ‌های ایمنی‌شان پیش از دریافت دوز چهارم افت چندانی نکرده بود، پس از دریافت این دوز تقویتی میزان پاسخ‌های ایمنی فقط افزایش اندکی یافت- یافته‌های مشابهی در افراد با سابقه اخیر عفونت کووید هم مشاهده شد.این یافته‌ها نشان می‌دهد که ممکن است یک سقف یا میزان حداکثر آنتی‌بادی بر اساس اثرات پاسخ سلول T در افراد وجود داشته باشد.درباره اینکه آیا لازم است دوز چهارم واکسن به افراد بیشتری در انگلیس ارائه شود، میان کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی می‌گویند در شرایط فعلی در افرادی که هنوز به میانسالی نرسیده‌اند، ممکن است هیچگاه نیازی به دریافت دوز چهارم واکسن پیدا نشود. در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان با توجه به اینکه هنوز سویه اُمیکرون کرونا تهدیدی جدی شمرده می‌شود، تزریق دوز چهارم را ضروی می‌دانند و یافته‌های این بررسی را دلیلی بر حمایت از نظر خودشان می‌شمارند.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/02/24
تعداد بازدید: 132