ابداع قلب مصنوعی جدید ‏

شاید یک قلب مصنوعی جدید با قابلیت تنظیم خودکار بتواند به نجات بیماران مبتلا به نارسایی قلبی کمک کند‎.‎

 یک قلب آزمایشی که مکانیسم کنترل خود تنظیم یا حالت خودکار را شامل می‌شود، می‌تواند خود را متناسب با نیازهای متغیر ‏بیمارانی که به خاطر نارسایی قلبی تحت درمان قرار دارند، تنظیم کند‎.‎‏ حالت خودکار با کمک حسگرهای داخلی فشار، واکنش‌های ‏فیزیولوژیکی مناسبی را تولید می‌کند که منعکس کننده تغییر نیازهای روزمره انسان هستند‎.‎
پمپ‌های جایگزین قلب می‌توانند خروجی قلب بیماران مبتلا به نارسایی قلبی را که تنها گزینه درمانی آنها پیوند قلب است، بازیابی ‏کنند. با وجود این، برای اینکه بیماران بتوانند از بیمارستان به خانه بازگردند و فعالیت‌های متداول خود را از سر بگیرند، پمپ باید ‏از عملکرد طبیعی قلب تقلید کند و کمترین نیاز را به تنظیم کردن داشته باشد‎.‎
این قلب آزمایشی موسوم به‎ "C TAH" ‎برای رسیدن به این هدف، به حالت خودکار مجهز است که پمپاژ بطن راست و چپ قلب ‏را در واکنش به حسگرهای فشار واقع در آن و براساس پارامترهای تعیین شده توسط پزشک سازگار می‌کند‎.‎
هدف از این کار، تقلید از واکنش‌های طبیعی فیزیولوژیکی نسبت به تغییر نیازها به ویژه فعالیت بدنی است‎.‎
گروه‌های پزشکی طی پنج سال پیگیری، تنها ۲۰ بار تغییراتی را در تنظیمات حالت خودکار ایجاد کردند. بیشتر تنظیمات، طی ‏‏۳۰ روز نخست پس از کاشت دستگاه انجام شد و تنها چهار مورد پس از رفتن بیمار به خانه صورت گرفت‎ ‎
کاهش نیاز به تغییرات مدیریت دستگاه می‌تواند به استقلال بیشتر بیماران در محیط خارج از بیمارستان و بهبود کیفیت زندگی آنها ‏کمک کند‎.‎

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/30
تعداد بازدید: 757