درمان تاول‌های زیر پوست به کمک سلول‌های بنیادی فولیکول‌ مو ‏

راهبرد درمان بافت‌های بدن انسان در منافذ و پوست، به خوبی مورد بررسی قرار گرفته است؛ به خصوص این که منافذ و پوست ‏مانند یک لایه ایمنی عمل می‌کنند. با وجود این، گاهی مراحل درمانی به خوبی شناخته نمی‌شوند‎.‎

 دانشمندان، ارزیابی‌های خود را روی موش‌هایی انجام دادند که منافذ و تاول‌های پوستی به صورت مصنوعی در آنها ایجاد شده بود. ‏آنها با نظارت بر بیان ژن و تکثیر سلول، به بررسی دوره درمانی پرداختند‎.‎
این گروه پژوهشی دریافتند که "سلول‌های بنیادی فولیکول مو‎"(HFSCs)‎، عملکرد مهمی در درمان تاول‌ها بر عهده دارند. این ‏سلول‌های بنیادی می‌توانند "تاول‌های ساب اپیدرمال‎"(subepidermal blisters) ‎را که زیر پوست قرار دارند، درمان ‏کنند. ترمیم زخم توسط این سلول‌ها، با تاخیر در رشد فولیکول‌های مو در منافذ و بافت پوست همراه است. با کاهش یافتن سلول‌های ‏بنیادی فولیکول مو، گروه دیگری از سلول‌های بنیادی موسوم به‎ "IFESCs" ‎نیز می‌توانند به درمان کمک کنند. دانشمندان تایید ‏کردند که درمان تاول، تحت تاثیر سلول‌های اصلی سازنده روپوست موسوم به کراتینوسیت‎ (Keratinocyte‎)‎، منافذ ابتدایی و ‏سلول‌های پوست قرار دارد؛ هر چند مکانیسمی که کراتینوسیت به واسطه آنها بر درمان اثر می‌گذارد، مشخص نیست‎.‎
یافته‌های این پژوهش، ثبات میان درمان زخم و بهبود پوست را نشان می‌دهد و چشم‌اندازهای بسیاری را برای درمان منافذ و ‏تاول‌های پوست به نمایش می‌گذارد. شاید بتوان از روش‌های به کار رفته در این آزمایش برای درمان تاول استفاده کرد. بررسی ‏عملکرد غدد عرق در این آزمایش امکان‌پذیر نبود زیرا موش‌ها فاقد غدد عرق بودند و عملکرد "سلول‌های ‏مزانشیمی‎"(mesenchymal cells) ‎که تاثیر آنها در درمان زخم‌های پوست پیشتر ثابت شده است، مورد بررسی قرار ‏نگرفت. تمرکز پژوهش‌های آینده بر این نکات خواهد بود‎.‎
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/27
تعداد بازدید: 285