‏ سرعت تکامل انسان‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند تکامل انسان‌ها سریع‌تر از همیشه شده است و این امر به ژنتیک ارتباطی ندارد‎.‎

 اجداد انسان امروزی به لطف پدیده انتخاب طبیعی با جهش‌های ژنتیکی کوچک سازگار شده و آنها را به نسل‌های بعدی انتقال ‏دادند. این تغییرات درنهایت باعث شد که انسان به شکل امروزی برسد. حال نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که تکامل ‏دیگر تنها محدود به ژن‌ها نمی‌شود.‏
به نظر می‌رسد فرهنگ بشر روند تکامل را سریع‌تر از جهش‌های ژنتیکی کرده است. در این مفهوم، تکامل به جهش‌های ‏ژنتیکی که مزیتی برای بقا را به نسل بعدی منتقل می‌کند، محدود نیست. در عوض یادگیری رفتارهایی است که از طریق ‏جهش فرهنگی گسترش می‌یابد، این رفتارها نیز نوعی مزیت برای بقای انسان به شمار می‌روند. در حال حاضر این تکامل ‏فرهنگی در مقایسه با انتخاب طبیعی اثر بیشتری بر سرنوشت انسان دارد.‏

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/27
تعداد بازدید: 632