‏ سریع‌ترین نرخ رشد ‏

برخی از باکتری‌ها در شرایط محیطی مناسب می‌توانند تنها طی ۱۰ دقیقه اندازه و وزن خود را به دو برابر اندازه معمولی برسانند‎.‎

 انسان هنوز به طور قطع نمی‌داند که کدام موجود زنده سریع‌ترین نرخ رشد را دارد. با این حال لقب سریع‌ترین موجود زنده از نظر ‏سرعت رشد احتمالاً به جانوری می‌رسد که سرعت تکثیر دی‌ان‌ای بالایی دارند و سلول‌های آن قادر به افزایش سایز سریع هستند، ‏برای مثال ارگانیسم‌هایی که می‌توانند با استفاده از آب سلول‌های خود را متورم کنند.‏
باکتری‌های خاصی از سویه‌ «باسیلوس استرترموفیلوس» می‌توانند در شرایط مناسب طی ۱۰ دقیقه اندازه و درصد وزن خود را دو ‏برابر کنند. در صورتی منابع نامحدود در اختیار یک باکتری قرار بگیرد، می‌تواند طی یک روز تعداد زیادی باکتری تولید کنند، ‏طوری که وزن آنها بیش از وزن تمام موجودات جهان روی هم باشد.‏
البته این اتفاق غیرممکن است چراکه منابع مورد نیاز مدت‌ها پیش از تولید این مقدار از باکتری تمام می‌شود. با این حال این اعداد ‏و ارقام قدرت تولید سریع این موجودات را نشان می‌دهد.‏
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/24
تعداد بازدید: 721