زمان واکسیناسیون اساتید ‏

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: طرح واکسیناسیون حدود ۲۰۰ هزار نفر از استادان و کارکنان دانشگاه ها از مردادماه ‏سال جاری آغاز خواهد شد. ‏

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : واکسیناسیون استادان و کارکنان دانشگاه ها از مرداد ماه آغاز شود و بعد از آن نیز ‏به تدریج، دانشجویان واکسینه شوند.هدف اساسی در این زمینه بالا بردن کیفیت آموزشی  و ایجاد بستر مناسب برای آموزش حضوری ‏دانشجویان در فصل پاییز هست که البته و حتی با اجرای طرح واکسیناسیون همچنان باید رعایت پروتکل های بهداشتی در دستور کار جدی ‏دانشگاه ها باشد. ‏
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

 

تاریخ انتشار : 1400/03/23
تعداد بازدید: 116