‏ میل به غذا و ارتباطش با ناحیه ای از مغز

محققان دانشگاه "آبردین" اسکاتلند با کمک محققان دانشگاه لستر انگلیس اخیرا موفق به شناسایی ناحیه‌ای از مغز که میل به ‏مصرف غذای غنی از پروتئین را ایجاد می‌کند، شناسایی کرده‌اند‎.‎

 دستیابی به این یافته‌ها بسیار مهم است زیرا مصرف پروتئین برای زندگی ضروری است. پیشتر به طور گسترده‌ای مطرح شده ‏بود که یک رژیم غذایی کم پروتئین با چاقی در ارتباط است وحال نتایج به دست آمده از این یافته جدید به ایجاد درمان‌های هدفمند ‏برای چاقی کمک می‌کند‎.‎
محققان دریافتند وقتی موش‌ها از یک رژیم غذایی کم پروتئین پیروی می‌کنند، منطقه خاصی از مغز به نام ناحیه تگمنتوم شکمی‎ ‎‎(VTA) ‎که نقش مهمی در رفتارهای جستجوی غذا دارد، فعال‌تر می‌شود‎.‎
محققان گفتند هنگامی که پروتئین محدود شده بود، ناحیه تگمنتوم شکمی بیشتر از سایر مواد مغذی به پروتئین پاسخ می‌داد که این ‏موضوع نشان دهنده آن بود که مغز حیوانات برای اطمینان از حفظ سطح پروتئین سازگار شده است. چنین سازگاری معنا دار است ‏زیرا دریافت پروتئین ناکافی می‌تواند تاثیر بدی بر سلامتی داشته باشد و در موارد شدید به مرگ منجر شود. علاوه بر این سطح ‏پایین پروتئین در رژیم غذایی به عنوان محرک چاقی عمل می‌کند اما تاکنون مشخص نبود که مغز چگونه بر مصرف پروتئین ‏تأثیر می‌گذارد‎.‎
ما برای فرآیندهای بیولوژیکی متعدد به پروتئین و اسیدهای آمینه نیاز داریم و تنها راه دریافت آن مصرف غذا است. بنابراین اینکه ‏درک کنیم چگونه مغز رفتارهای ما را با توجه به نیازهای فعلی ما تغییر می‌دهد، بسیار مهم است. پیشتر شناخته شده بود که ناحیه ‏تگمنتوم شکمی نقشی اساسی در فرآیندهای انگیزشی سایر مواد مغذی دارد و ما در این مطالعه نشان دادیم که این موارد در مورد ‏پروتئین نیز صدق می‌کند‎.‎
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/23
تعداد بازدید: 214