اتمام واکسیناسیون کرونای افراد بالای ۶۰ سال تا نیمه تیر ماه ‏

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: 

فاز یک واکسیناسیون کرونا برای کادر بهداشتی و درمانی تمام شده است، بعد از آن فاز ‏دوم واکسیناسیون برای گروه های سنی بالای ۸۰ سال، بالای ۷۵ سال و در مرحله بعد بالای ۷۰ سال شروع شده و اکنون در ‏مرحله تکمیل واکسیناسیون افراد بالای ۷۰ سال هستیم‎.‎
با توجه به تاخیری که در رسیدن محموله جدید واکسن پیش آمده، واکسیناسیون افراد ۶۵ سال به بالا  شروع نشده است اما به ‏محض رسیدن واکسن که زمان آن دور نیست واکسیناسیون گروه های سنی بالای ۶۰ سال تکمیل می شود‎.‎
واکسن تولید داخل مراحل نهایی تایید را می گذارند و به زودی با تایید مجوز مصرف واکسن ایرانی و رسیدن محموله های ‏جدید واکسن خارجی برنامه واکسیناسیون گروه های سنی تا نیمه تیر تمام میشود‎.‎
بعد از اتمام واکسیناسیون گروه های سنی بالای ۶۰ سال وارد فاز واکسیناسیون گروه های پر خطر و مشاغل پر خطر آغاز ‏میشود و با توجه به تولید انبوه واکسن های داخلی احتمال داده میشود تا نیمه دی ماه واکسیناسیون دوز اول همه گروه هدف ‏واکسیناسیون را انجام شود‎.‎
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/22
تعداد بازدید: 234