ارسال پیامک واکسن ‏

‏ پیامک واکسن برای افرادی ارسال می‌شود که 

در سامانه سلامت ثبت نام کرده باشند و کسانی که ثبت نام نکرده اند ‏در حال حاضر برنامه‌ای نداریم مگر اینکه جز جمعیت تحت پوشش ما باشند. کسانی که جز جاماندگان تزریق واکسن ‏هستند می‌توانند با مراجعه به سامانه سلامت و ثبت نام برای تزریق واکسن اقدام کنند.‏
‏ همچنان کار واکسیناسیون کرونا با استفاده از واکسن‌های وارداتی در حال انجام است، از پایان خرداد واکسن ایرانی ‏در دسترس است و واکسیناسیون را از طریق تولیدات داخلی انجام میشود.‏
چهار واکسن در فاز ۳ مطالعات بالینی هستند که شامل دو واکسن برکت و انستیتو پاستور است که کار مشترک با ‏کوبا است به نظر می‌رسد که سریع‌تر از بقیه به دست ما خواهد رسید.‏
‏ تاکنون حدود ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار نفر واکسن دریافت کرده اند و حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار واکسن توزیع شده است. ‏همچنین ۴۵۱ هزار نفر در سامانه سلامت نام نویسی کرده اند و برای حدود ۳۵۵ هزار نفر نوبت داده شده و یا واکسن ‏تزریق شده است و مابقی امروز نوبت دهی خواهند شد.‏
‏ ‏
واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/11
تعداد بازدید: 243