واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی کرونا از هفته دیگر اغاز ‏میشود

وزیر بهداشت :

تولید واکسنهای ایرانی کرونا به شکل مستمر پیگیری شد و طبق آخرین گزارشی که من شب گذشته درباره ‏واکسن تولید مشترک ایران با انتقال دانش فنی از کوبا، دریافت کردم این واکسن فاز یک و دو را با موفقیت پشت گذاشته و فاز ‏سوم که آخرین فاز کارآزمایی بالینی است در حال طی شدن است و قرار ما بر این بود که اگر فاز یک و دو مطالعه انسانی ‏موفقیت آمیز باشد و عوارض خاصی نداشته باشد، آن را وارد واکسیناسیون کنیم. کشور کوبا در فاز سوم با این واکسن، ‏واکسیناسیون عمومی را شروع کرده است؛ واکسن پاستور و واکسن برکت، فازهای یک و دو مطالعات بالینی را به خوبی ‏طی کرده‌اند و فاز سوم را نیز تا بخشی طی کرده‌اند که با جلسه‌ای که من با کمیته علمی واکسن کرونا خواهم داشت این دو ‏واکسن را به مجموعه واکسن‌های مصرفی کشور وارد خواهیم کرد‎. ‎
یکی از بی ضررترین و باکیفیت‌ترین واکسن‌ها برکت و پاستور هستند و از روزهای آینده این دو واکسن را وارد ‏واکسیناسیون عمومی خواهد شد‎.‎
در خرداد و پایان بهار واکسن ایرانی آماده تزریق برای عموم مردم است، واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی از هفته آینده ‏آغاز خواهد شد، برای رعایت پروتکل‌ها، این تزریق به شکل داوطلبانه خواهد بود .‏

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/10
تعداد بازدید: 359