آمار کرونا جهان ۱۰ خرداد؛ ۸۳۱۹ فوتی و ۳۹۸ هزار ‏ابتلای جدید

طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳۹۸ هزار و ۸۰۸ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ‏‏۱۷۱ میلیون و ۳۳ هزار و ۲۹۹ نفر رسیده است.‏

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد هشت هزار و ۳۱۹ نفری در یک روز به تعداد سه میلیون و ۵۵۶ هزار و ۷۲۴ نفر رسیده است.‏
آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۵۳ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۲۷۷ نفر رسیده است.‏
آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.‏
‏۱. آمریکا ۳۴ میلیون و ۴۳ هزار و ۶۸ نفر (۷ هزار و ۷۵۰ نفر)‏
‏۲. هند ۲۸ میلیون و ۴۶ هزار و ۹۵۷ نفر (۱۵۳ هزار و ۴۸۵ نفر)‏
‏۳. برزیل ۱۶ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۲۰ نفر (۴۳ هزار و ۵۲۰ نفر)‏
‏۴. فرانسه پنج میلیون و ۶۶۶ هزار و ۱۱۳ نفر (۸ هزار و ۵۴۱ نفر)‏
‏۵. ترکیه پنج میلیون و ۲۴۲ هزار و ۹۱۱ نفر (۶ هزار و ۹۳۳ نفر)‏
‏۶. روسیه پنج میلیون و ۶۳ هزار و ۴۴۲ نفر (۹ هزار و ۶۹۴ نفر)‏
‏۷. بریتانیا چهار میلیون و ۴۸۴ هزار و ۵۶ نفر (۳ هزار و ۲۴۰ نفر)‏
‏۸. ایتالیا چهار میلیون و ۲۱۶ هزار و ۳ نفر (۲ هزار و ۹۴۹ نفر)‏
‏۹. آرژانتین سه میلیون و ۷۵۳ هزار و ۶۰۹ نفر (۲۱ هزار و ۳۴۶ نفر)‏
‏۱۰. آلمان سه میلیون و ۶۸۷ هزار و ۷۱۵ نفر (۳ هزار و ۴۳ نفر)‏
ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۹۴ نفر مبتلا و ۸ هزار و ۸۷۶ نفر مبتلا جدید سیزدهیمن کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان ‏است.‏
آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.‏
‏۱. آمریکا ۶۰۹ هزار و ۵۴۴ نفر (۱۲۴ نفر)‏
‏۲. برزیل ۴۶۲ هزار و ۹۲ نفر (۹۵۰ نفر)‏
‏۳. هند ۳۲۹ هزار و ۱۲۷ نفر (۳ هزار و ۱۲۹ نفر)‏
‏۴. مکزیک ۲۲۳ هزار و ۴۵۵ نفر (۳۸۷ نفر)‏
‏۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۷۸۱ نفر (۶ نفر)‏
‏۶. ایتالیا ۱۲۶ هزار و ۴۶ نفر (۴۴ نفر)‏
‏۷. روسیه ۱۲۱ هزار و ۱۶۲ نفر (۳۵۵ نفر)‏
‏۸. فرانسه ۱۰۹ هزار و ۴۰۲ نفر (۴۴ نفر)‏
‏۹. آلمان ۸۹ هزار و ۵۱ نفر (۴۳ نفر)‏
‏۱۰-. کلمبیا ۸۸ هزار و ۲۸۲ نفر (۵۳۵ نفر)‏
ایران در این فهرست با ۷۹ هزار و ۹۳۹ نفر فوتی و ۱۹۸ فوتی جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.‏

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

 

تاریخ انتشار : 1400/03/10
تعداد بازدید: 343