تولید نزدیک به یک میلیون دوز واکسن کووایران برکت ‏

تا به امروز بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت تولید شده است. 

عرضه عمومی این واکسن‌ها منوط به گذراندن موفق مرحله سوم ‏تست انسانی و صدور مجوز از سوی وزارت بهداشت است. واکسن‌های تولید شده این مجموعه در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و مسئولان آن ‏وزارتخانه در مورد نحوه عرضه این محصول فناورانه تصمیم گیری خواهند کرد. ‏

واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتویولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1400/03/08
تعداد بازدید: 230