بیلی روبین:
بیلی‌روبین یکی از پیگمان‌های زردرنگ صفراوی است که از شکست و تجزیه طبیعی هموگلوبین حاصل می‌شود و عامل رنگ زرد ادرار و رنگ قهوه‌ای مدفوع است. گلبولهای قرمز پس از طی عمر ۱۲۰روزه خود در طحال، توسط ماکروفاژهای طحالی تخریب می‌شوند. هموگلوبینِ موجود در گلبولهای قرمز پس از تخریب اریتروسیتها آزاد و به یک «هِم» (heme) و اسید آمینه تجزیه می‌شوند.
بیلی روبین به دو حالت وجود دارد:
1.بیلی روبین غیر مستقیم(درادرار وجود ندارد).
2.بیلی روبین مستقیم(درادرار وجود دارد.).
هیپر بیلیروبینمی غیر مستقیم:
به افزایش میزان بیلی روبین غیر مستقیم هیپر بیلی روبینمی گفته میشودکه علائم زیر را به همراه داد .
1.زردی نوزادان
2.نشانگان ژیلبرت
3.کم‌خونی همولیتیک
4.نشانگان کریگلر نجار
هیپر بیلی روبینمی مستقیم:
در این حالت که معمولاً به‌دنبال بیماری‌های کبدی و صفراوی اتفاق می افتد میزان بیلی روبین کنژوگه افزایش میابد. از جمله مواردی که باعث افزایش این فرم بیلی روبین می‌شود عبارتند از
1.بیماری‌های کبدی شامل سیروز کبدی، تومور یا آبسه کبد، انسداد داخل کبدی و هپاتیت
2.سندرم‌های مادرزادی روتور و دوبین جانسون
در روده، بیلی روبین به ماده ایی به نام اوروربیلینوژن تبدیل می شودکه از طریق مدفوع دفع می گردد.10 الی 15 درصد اوروبیلینوژن مدفوع به خون بازجذب شده و از طریق ادراردفع می گردد. اگر به هر دلیلی انسدادی در مسیر بیلی روبین از کبد به صفرا یا از صفرا به روده رخ دهد (مثل سرطان یا سنگ ها)، بیلی روبین وارد مدفوع نشده، اوروبیلینوژنی هم تولید نمی شود؛ لذا اوروبیلینوژن ادرار نیز افزایش خواهد یافت.
سیلندرها (Casts):
سیلندرها در مجاری لوله های کلیوی شکل می گیرند و به دلیل اینکه در مجراها به شکل قالب لوله ها در می آیند به نام (سیلندر = استوانه) خوانده می شوند. در صورت توقف ادرار (کاهش چشمگیر در جریان ادرار) یا غلظت بالای مواد حل شده و وجود محتویات پروتئینی در ادرار، کست ها می توانند در لوله های دیستال و مجاری جمع کننده ی ادرار شکل بگیرند. سیلندرها همیشه منشا کلیوی دارند و معرف های بسیار مهم بیماری های کلیوی هستند و بر اساس ظاهر و محتویات سلولی که در درونشان قرار می گیرند طبقه بندی می شوند.
کست بیلیروبین:
این کست یکی از کست های نادر در ادرار فرد میباشد که در بیماران با بیلی روبینوری یا بیماران (زردی شدید-یرقان)همچنین درافرادی با سندروم هپاتورنال –آترزی صفراوی مادرزادی-سیروز کبدی –نفروپاتی همراه با اختلالات کبد قابل مشاهده است .


شناسایی کست بسیار نادر بیلی روبین در  بخش آنالیز ادرارآزمایشگاه نوبل