آزمایشگاه نوبل بر اساس نیازهای بخش های فنی و غیرفنی نیروهای شایسته را استخدام می‌کند و رزومه‌هایی که از طریق فرم استخدامی موجود در وب‌سایت رسمی آزمایشگاه تکمیل شوند، بررسی می‌شود. بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.

شما میتوانید فایل درخواست همکاری را از اینجا دانلود کرده و به آدرس زیر ارسال بفرمایید.


 
resume@nobellab.ir

قابل توجه متقاضیان همکاری با آزمایشگاه نوبل:
  • پس از بررسی رزومه‌ها، در صورت کسب امتیاز لازم از سوی مدیریت، برای انجام مصاحبه با متقاضیان تماس گرفته می‌شود.
  • .تکمیل فرم درخواست همکاری هیچ تعهدی برای استخدام در آزمایشگاه نوبل ایجاد نمی کند