دپارتمان تخصصی HLA-Typing با استفاده از به روزترین تکنولوژی ها و مجرب ترین متخصصین آماده خدمت رسانی به بیماران عزیز و همکاری با پزشکان محترم است. در این بخش تست های دقیق جهت بررسی تطابق بین دهنده و گیرنده پیوند انجام می شود که به بررسی احتمال موفقیت آمیز بودن عضو پیوندی می پردازد. در پیوند اعضا، عدم تطابق منجر به بروز عواقب ناخوشایندی می شود. ازین رو انجام تست های آزمایشگاهی پیش از پیوند می تواند نقش به سزایی در ممانعت از عواقب احتمالی عدم تطابق بین HLA دهنده و گیرنده داشته باشد.
علاوه بر این، در این بخش ارتباط ژنتیکی آلل های ملکول های سیستم ایمنی با بروز برخی از بیماری ها مورد سنجش و آنالیز قرار می گیرد.
تجهیز این بخش به دستگاه های روز و همکاری با متخصصین این حوزه، نویدبخش خدمت رسانی آزمایشگاه تخصصی نوبل به پزشکان محترم و هموطنان عزیز است.

از جمله تست هایی که در این دپارتمان انجام می گیرد، عبارتند از:

•    پنل HLA Class I (HLA-A, B, C) جهت بررسی تطابق ژنتیکی بین گیرنده و دهنده پیوند
•    پنل HLA Class II (HLA-DR, DQ) جهت بررسی تطابق ژنتیکی بین گیرنده و دهنده پیوند
•    پنل بیماری های مرتبط با گروه آللی HLA-B (HLA-B07, B08, B27, B57, B51, B52, B05) جهت بررسی ارتباط ژنتیکی بیماری هایی مانند بهجت، اسپوندیلیت آنکلیزیون، سندرم رایتز، پسوریازیس و میاستنی گراویس با آلل های
HLA-B

امید است، خدمات تخصصی دپارتمان HLA Typing آزمایشگاه نوبل نقش مثبتی در جهت ارتقای سلامت جامعه ایفا کند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل اصفهان

1400/06/17