آیا عوارض کلیوی دیابت قابل پیشگیری است؟

نفروپاتی عبارت است از ” اختلال ناشی از دیابت در کلیه ها”.

 بهترین راه پیشگیری از بروز عوارض کلیوی دیابت، کنترل قند خون در حد طبیعی است زیرا عوارض کلیوی ناشی از دیابت، در اثر افزایش دراز مدت قند خون به وجود می آید. پزشک شما به وسیله آزمایش ادرار و تشخیص افزایش میکروآلبومین، می تواند اولین علائم اختلال کلیوی را دریابد. البته در سالمندان، وجود میکروآلبومین لزوما دلیل وجود عوارض نفروپاتی نیست. پزشک تان می تواند در مورد سایر عوامل احتمالی از جمله” کرآتینین سرم” به شما توضیح دهد. این متغیر، سال ها بعد افزایش خواهد یافت و پزشک شما با آزمایش خون قادر است، این موضوع را تشخیص دهد. افزایش کرآتینین نشان دهنده عملکرد نامطلوب کلیه های شماست. اگر دچار عارضه کلیوی شده باشید، ممکن است عکسبرداری با ماده حاجب برایتان مضر باشد. ممکن است در روند اختلال کلیوی، فشار خون بالا نیز بروز پیدا کند. در صورتی که برای کنترل فشار خون بالا، درمان صحیحی صورت نگیرد، رفته رفته، کلیه دچار اختلال با مشکلات بیشتری مواجه می شود.

تاریخ انتشار : 1401/11/06
تعداد بازدید: 249