عفونت های باکتریایی عامل یک هشتم مرگ های جهان

یک گزارش جدید نشان می‌دهد که عفونت‌های باکتریایی عامل 1مورد از هر 8مرگ و میر هستند و بعد از بیماری‌های قلبی دومین عامل اصلی مرگ و میر در جهان محسوب می شوند.

 بر اساس گزارش جدید محققان، حدود 7.7 میلیون نفر در سال 2019 بر اثر عفونت با یکی از 33 نوع رایج باکتری جان خود را از دست دادند. این رقم تقریباً 14 درصد از مرگ و میرها در آن سال است. به گفته نویسندگان این مطالعه، بیش از 75 درصد از مرگ‌های مرتبط با باکتری‌ها به دلیل یکی از سه بیماری عفونت‌های دستگاه تنفسی تحتانی، عفونت‌های جریان خون و عفونت‌های شکمی است. پنج میکروب خاص و به طور کلی شناخته شده استافیلوکوکوس اورئوس، ای کولی، استرپتوکوک پنومونیه، کلبسیلا پنومونیه و سودوموناس آئروژینوزا مسئول بیش از نیمی از مرگ و میرهای ناشی از عفونت باکتریایی بودند. پاتوژن مرتبط با بیشترین مرگ و میر در سطح جهان استافیلوکوکوس اورئوس با 1.1 میلیون مرگ بود. این باکتری باعث عفونت "استاف" می‌شود که می‌تواند منجر به ذات الریه و سپسیس شود. در سال 2019 تعداد مرگ و میر ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس و E. coli بیشتر از HIV/AIDS که باعث مرگ 864000 نفر شد، بود. دکتر «کریستوفر موری»، مدیر موسسه سنجش و ارزیابی سلامت در دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن اظهار کرد این داده‌های جدید برای اولین بار چالش بهداشت عمومی جهانی ناشی از عفونت‌های باکتریایی را نشان می‌دهد. میزان مرگ و میر ناشی از عفونت باکتریایی بسته به مکان متفاوت بود. کشورهای جنوب صحرای آفریقا با 230 مرگ به ازای هر 100.000 نفر، بالاترین میزان را داشته است. در مقایسه، اروپای غربی، آمریکای شمالی و استرالیا مجموعاً 52 مرگ در هر 100.000 نفر داشتند. میکروب‌های مرتبط با بیشترین مرگ و میر نیز بر اساس سن متفاوت بودند. استافیلوکوکوس اورئوس بیشترین مرگ و میر را در افراد 15 ساله یا بالاتر ایجاد کرد، در حالی که سالمونلا انتریکا سرووار تیفی بیشترین مرگ و میر را در گروه سنی 5 تا 14  سال داشت. در همین حال، باکتری ذات الریه عمدتاً کودکان زیر 4سال را از بین می‌برد.

تاریخ انتشار : 1401/09/03
تعداد بازدید: 247