شناسایی سمی که باکتری ها را از بین می برد

محققان کانادایی، سمی را کشف کرده اند که پیش از این ناشناخته بود. یافته های جدید می تواند راه را برای نسل جدیدی از آنتی بیوتیک ها هموار کند.

 محققان دانشگاه مک مستر، نشان داده اند که پاتوژن باکتریایی، سودوموناس آئروژینوزا که عامل عفونت‌ هایی مانند ذات ‌الریه است، سمی ترشح می‌ کند که برای کشتن گونه ‌های دیگر باکتری ‌ها تکامل یافته است. پژوهشگران گفته اند، تحقیق ما نشان می‌ دهد که این سم، مولکول‌ های RNA سایر باکتری ‌ها را هدف قرار می ‌دهد و به طور مؤثر عملکرد آن ها را مختل می ‌کند. درست مثل انسان ‌ها، باکتری‌ ها نیز برای زندگی به RNA با عملکرد مناسب نیاز دارند. به گفته محققان، این یک حمله کامل به سلول است، زیرا مسیرهای ضروری زیادی به RNA های عملکردی وابسته هستند. این سم، یک مولکول ضروری برای زندگی سلول، را ربوده و سپس از آن مولکول برای مختل کردن فرآیندهای طبیعی استفاده می کند. دانشمندان، این سم را به مدت سه سال مطالعه کرده اند تا نحوه عملکرد دقیق آن را در سطح مولکولی درک کنند. این پیشرفت، در نتیجه آزمایش ‌های دقیق روی اهداف رایج سموم، مانند مولکول ‌های پروتئین و DNA، قبل از آزمایش نهایی در برابر RNA به دست آمد. محققان اضافه کرده اند: یافته های ما سوابق تثبیت شده توسط سموم هدف ‌دار پروتئینی ترشح شده توسط باکتری ‌های دیگر، مانند باکتری های عامل وبا و دیفتری، را نقض می کند. محققان اظهار داشته اند این پیشرفت پتانسیل زیادی برای تحقیقات آینده دارد که در نهایت می تواند به نوآوری های جدیدی در مبارزه با باکتری های عامل عفونت، بیانجامد. یافته های ما می تواند برای توسعه نسل جدیدی از آنتی بیوتیک ها، در آینده مفید واقع شوند.

https://www.scienceboard.net/index.aspx?sec=ser&sub=def&pag=dis&ItemID=4687

تاریخ انتشار : 1401/06/19
تعداد بازدید: 149