عامل پیر شدن قلب

طی مطالعات جدید پژوهشگران، جهش‌های جسمانی که با افزایش سن در قلب انسان جمع می‌شوند شناسایی شده ‌اند.

 این یافته ها ممکن است به ما کمک کند تا بفهمیم چگونه عملکرد قلب با افزایش سن کاهش می یابد. بیماری های قلبی به عنوان اصلی ترین عامل مرگ و میر در جهان شناخته می شود و در این میان دی ان ای سلول ‌هایی که اندام های مختلف بدن انسان از جمله قلب را می ‌سازند، با افزایش سن، خطاها یا جهش‌های جسمی را در خود جمع می ‌کنند. اگر چه به نظر می رسد برخی جهش های جسمی تأثیر کمی بر روند عمومی سلامتی دارند، برخی دیگر، زمینه ساز پیشرفت بیماری ها و اختلالاتی از قبیل سرطان بوده یا احتمالاً به پیری فیزیولوژیکی کمک می کنند. به گفته محققان، تجمع جهش های سوماتیک در سلول های عضله قلب ممکن است به کاهش عملکرد سلولی کمک کند. با این حال، محققان هنوز اطلاعاتی در مورد این جهش ها به دست نیاورده اند. به همین دلیل کریستوفر والش و همکارانش انواع تک نوکلئوتیدی سوماتی- که به موجب آن یک نوکلئوتید منفرد در توالی دی ان ای جهش می ‌یابد را در سلول ‌های عضله قلب انسان شناسایی کردند. این مطالعه بر اساس شرایط ژنتیکی، اطلاعات قلب و دی ان ای 12 فرد سه ماهه  تا 82 سال با استفاده از توالی ‌یابی کل ژنوم تک سلولی انجام شد. یافته های مطالعه فوق، گویای این واقعیت است که سلول ‌های عضله قلب نشانه‌ های جهشی را بروز می ‌دهند که نشان ‌دهنده آسیب اکسیداتیو دی ان ای و مکانیسم‌های ناموفق ترمیم آن و همچنین افزایش جایگزینی ‌های پایه است  که همگی با افزایش سن انباشته می ‌شوند. تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه آیا فرآیندهای شناسایی شده نقش تاثیرگذاری در پیری قلب دارند و چگونه ممکن است عملکرد قلب را مختل کنند، مورد نیاز است.

تاریخ انتشار : 1401/05/23
تعداد بازدید: 637