ارتباط قوی بین افسردگی و بیماری های التهابی روده

تحقیقات جدید به ارتباط قانع کننده بین بیماری التهابی روده و افسردگی اشاره دارد.

 بیماری‌های التهابی روده شامل بیماری کرون و کولیت اولسراتیو است. علاوه بر درد جسمی که این بیماری‌ها می‌توانند به مبتلایان تحمیل کنند، مطالعه جدید نشان داد که این گروه از بیماران با خطر ابتلاء به افسردگی روبرو هستند. محققان همچنین دریافتند که خواهران و برادران افراد مبتلا به این اختلال هم بیشتر احتمال ابتلاء به افسردگی را دارند. افراد مبتلا به بیماری‌های التهابی روده 9 برابر بیشتر از جمعیت عمومی دچار افسردگی می‌شوند؛ خواهر و برادرهایشان که مبتلا به بیماری‌های التهابی روده نبودند، تقریباً دو برابر بیشتر احتمال ابتلاء به اختلال خلقی داشتند. در عین حال، افراد مبتلا به افسردگی دو برابر بیشتر احتمال ابتلاء به بیماری‌های التهابی روده را داشتند، و براساس این مطالعه، خواهران و برادران آنها بیش از 1.5 برابر بیشتر در معرض ابتلاء به بیماری‌های التهابی روده بودند. دکتر «بینگ ژانگ»، نویسنده اصلی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، اظهار کرد این تحقیق یک همپوشانی بالینی بین هر دو شرایط را نشان می‌دهد و اولین مطالعه برای بررسی ارتباط دوطرفه بین بیماری‌های التهابی روده و افسردگی در خواهرها و برادرها است. این یافته که افراد مبتلا به بیماری‌های التهابی روده بیشتر مستعد افسردگی هستند، معقول است زیرا بیماری‌های التهابی روده باعث ایجاد علائم مداوم دستگاه گوارش شده و می‌تواند برای زندگی یک بیمار بسیار مختل کننده باشد. و افزایش خطر افسردگی در بین خواهران و برادران بیماران مبتلا به بیماری‌های التهابی روده ممکن است در صورتی که خواهران و برادران در مراقبت از بیمار نقش داشته باشند، بیانگر خستگی مراقب باشد. به گفته ژانگ، عوامل استرس زا محیطی، میکروبیوم های روده و ژنتیک از جمله عواملی هستند که ممکن است در ارتباط دوطرفه بین بیماری‌های التهابی روده و افسردگی نقش داشته باشند.

تاریخ انتشار : 1401/03/18
تعداد بازدید: 664