آلودگی هوا عامل مرگ ۹ میلیون انسان در سال ۲۰۱۹

یک مطالعه جدید نشان می دهد آلودگی ناشی از منابع مختلف باعث مرگ 9 میلیون نفر در سراسر جهان در سال 2019 شده است که از هر 6 مرگ یک نفر را شامل می شود.

 از بین این مرگ و میرهای ناشی از آلودگی، سه چهارم- نزدیک به 7 میلیون مورد- ناشی از آلودگی هوای بیرون یا داخل خانه بوده است. بر اساس این گزارش، آلودگی شیمیایی سمی (از جمله سرب) باعث مرگ 1.8 میلیون نفر شد که با افزایش 66 درصدی نسبت به سال 2000 همراه بود و آلودگی آب باعث مرگ 1.36 میلیون نفر شد.مرگ و میر ناشی از آلودگی صنعتی از3.8 میلیون مرگ در سال 2000 به 6.3 میلیون مرگ در سال 2019 افزایش یافت.محققان دریافتند مرگ و میر بیش از حد به دلیل آلودگی منجر به خسارات اقتصادی بالغ بر 4.6 تریلیون دلار در سال 2019 شده است که برابر با 6.2 درصد از تولید اقتصاد جهانی است. بر اساس این گزارش، در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 92 درصد از مرگ و میرها، ناشی از آلودگی هستند و بیشترین بار زیان اقتصادی ناشی از آلودگی را دارند. ریچارد فولر، سرپرست تیم تحقیق از اتحاد جهانی بهداشت و آلودگی در ژنو سوئیس، اظهار کرد تأثیرات آلودگی بر سلامتی همچنان بسیار زیاد است و کشورهای با درآمد پایین و متوسط بار سنگین این بار را به دوش می کشند. به گفته محققان، اقدامات کمی برای رسیدگی به این بحران بهداشت عمومی انجام شده و تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی در سال 2019 نسبت به سال 2015 کاهش نیافته است. نویسندگان خاطرنشان کردند که آلودگی هوا بزرگترین عامل خطر زیست محیطی در جهان برای بیماری و مرگ زودرس است.

ریحانه مقتدری_واحد تحقیق و توسعه آزمایشگاه پاتوبیولوژی نوبل

تاریخ انتشار : 1401/03/05
تعداد بازدید: 79