سیاست‌های موثر در کنترل کووید-۱۹

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی قزوین با انجام یک مطالعه مروری تجربیات کشورهای مختلف و اثربخشی سیاست‌های مختلف را در برابر همه‌گیری کووید-۱۹ بررسی کردند.

 پیشگیری از کووید-۱۹ بر اساس اصول مختلفی شامل فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن منظم دست، آزمایش سریع و دقیق برای تشخیص افراد آلوده به COVID-19 ، تهویه، قرنطینه، اطلاعات مناسب، بودجه دولتی و در نهایت واکسیناسیون است. این لایه‌ها مکمل یکدیگر هستند و باید برای کمک به کنترل و جلوگیری از کووید-۱۹ با هم همراه باشند؛ زیرا هیچ‌یک از این روش‌های پیشگیری، مطلق و قطعی نیست.
با توجه به بررسی‌ نتایج در مطالعات مختلف، یک ترکیب کامل از سیاست به ترتیب زیر باید توسط همه کشورها انجام شود. همیشه با توجه به مسائل سیاسی و بالاتر از همه، ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی هر یک از آن‌ها: به ترتیب استفاده از ماسک صورت در اماکن عمومی، فاصله مناسب فیزیکی، بهداشت دست به‌طور کامل و جداسازی تمام افراد آلوده ضروری است. همچنین باید مواردی از قبیل بهبود تهویه در محیط محصور، طراحی مسیرهای امن در ملاء عام و در مکان‌های کسب و کار خاص، همراه با میز کردن و فعالیت‌های ضد عفونی را مد نظر قرار داد.
به اعتقاد این پژوهشگران، به‌کارگیری تجربه‌های کشورهای موفق و همچنین آگاهی از راهبردهای غلط مقابله با همه گیری کووید-۱۹ و آگاه‌سازی سازمان‌های بهداشتی و درمانی داخل کشور، در تدوین برنامه‌های مقابله با همه گیری کرونا پیشنهاد می‌شود.

تاریخ انتشار : 1400/05/09
تعداد بازدید: 184