مدیریت کیفیت

آزمایشگاه نوبل تمام تلاش خود را به کار گرفته تا بالاترین سطح کیفیت را ارائه نماید. لذا  اقدام به اجرای معتبرترین استانداردهای ملی و بین المللی کرده تا هر ساله طی ممیزی های مراقبتی خود را در بوته ی آزمایش قرار دهد. به این منظور این مجموعه به اجرای استانداردهای ISO15189:2012, ISO9001:2012, ISO10002:2014, ISO 10004:2012 می پردازد. همچنین ازمایشگاه جهت ارتقا کیفیت علاوه بر انجام پروسه های کنترل کیفی و ممیزی داخلی،  بصورت سالانه طبق زمانبندی منظم، هر چهار ماه یکبار در برنامه ی ارزیابی خارجی نیز شرکت می کند . این بخش شامل فعالیت های کیفی، ایمنی ، آموزش و کنترل تجهیزات می باشد. در این راستا آزمایشگاه علاوه بر بکارگیری مجرب ترین متخصصین در هر بخش، با اجرای نیاز سنجی های آموزشی به صورت مستمر در زمینه ی بروز رسانی اطلاعات و مهارت های پرسنل و متخصصین، نهایت تلاش خود را بکار بسته و همواره از مهم ترین سرمایه های  خود، که همان نیروی متخصص انسانی است بهره مند شده تا با کیفیت شایسته به هموطنان عزیز خدمت رسانی کند . علاوه بر کیفیت در خدمات آزمایشگاهی ، تلاش نموده تا فضایی ایمن و سالم برای مراجعه کنندگان فراهم نماید.

 

   

       

        

 

*6655*11# سامانه هوشمند USSD