بخش غربالگری و سلامت جنین

تست های چکاپ در زمان پیش از بارداری ، تست های غربالگری حین بارداری و تست های غربالگری بدو تولد مجموعه تست هایی هستند که موجب آرامش مادر و اطمینان خاطر او جهت سلامت نوزاد می شود. بخش غربالگری با کمک داده هایی که از دستگاههایی از قبیل Cobas e411 و Autobio دریافت می کند و با توجه به اطلاعات نتایج سونوگرافی مادر به بررسی و انالیز داده ها پرداخته و احتمال وجود سندروم های مختلف در نوزاد را بررسی می کند. آزمایشات غربالگری در دو دوره ی سه ماهه ی اول بارداری و سه ماهه ی دوم بارداری انجام خواهد شد، که در مرحله ی اول دو ایتم PPAP-A و Free βHCG و مرحله دوم آیتم های آلفافتوپروتئین، استریول آزاد، βHCG و Inhibin A بررسی می شود. تست های غربالگری سلامت جنین که به آنها اشاره شد احتمال یک ناهنجاری را بررسی می کنند و جواب مثبت به نشانه اینکه جنین صد در صد دارای مشکل می باشد نیست. علاوه بر آزمایشات مذکور، تست Cell Free نیز یک روش جدید در زمینه ی غربالگری می باشد. این روش کاملا غیر تهاجمی بوده و از طریق نمونه ی خون مادر و در هفته ی 10 تا 24 بارداری انجام خواهد شد. این تست از ضریب اطمینان بیشتری نسبت به تست هایی که قبلا گفته شد برخوردار است.


*6655*11# سامانه هوشمند USSD